Keurmerk

Als lid van de NVVBS kun je houder zijn van het NVVBS Keurmerk. Het NVVBS Keurmerk waarborgt dat deze financiële zorgprofessional werkt volgens het criteria van het NVVBS Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan de financiële zorgprofessional zich moet houden. Hierop wordt toegezien door het onafhankelijke keurmerkinstituut, ondergebracht en aangestuurd vanuit de Stichting NVVBS Keurmerk. Waarom een financiële zorgprofessional Keurmerk?

Voor opdrachtgevers en particulieren betekent het NVVBS Keurmerk dat men de activiteiten uitbesteed aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord begeleiden en ondersteunen.

Voor particulieren biedt het NVVBS Keurmerk waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van kosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillencommissie

Vertrouwen en zekerheid

De ontwikkeling van het NVVBS Keurmerk heeft een belangrijk doel, de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) willen namelijk het vertrouwen en de zekerheid geven dat financiële zorgverleners activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het NVVBS Keurmerk biedt daarvoor de beste waarborging!

 

Periodieke toetsing

Een zorgprofessional die het NVVBS Keurmerk voert, moet aantonen dat hij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie aangestuurd door het keurmerkinstituut. Dit keurmerk verplicht de zorgprofessional dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

 

Geschillencommissie of klachtenregeling

Het NVVBS Keurmerk kent ook een geschillenregeling. Eventuele klachten c.q. geschillen kunnen worden voorgelegd aan onafhankelijke vertrouwenspersonen binnen de vereniging NVVBS. Wanneer het gewenste resultaat uitblijft kan men zich wenden tot de tuchtcommissie van het keurmerkinstituut. Overigens heeft ieder NVVBS-lid een interne klachtenprocedure om eventuele geschillen voortijdig op te lossen.

Keurmerk Criteria

Om een keurmerk certificaat te verkrijgen, dient de zorgprofessional aan te tonen dat men volgens de criteria van het NVVBS Keurmerk werkt. Dit dient men in een door de directie getekend document te verklaren. Daarbij voert de zorgprofessional het logo van het NVVBS Keurmerk zichtbaar op de website en correspondentie.
Bovendien wordt de zorgprofessional geauditeerd door het onafhankelijke keurmerkinstituut.

 

Onafhankelijk Keurmerkinstituut

De beoordeling of een zorgprofessional aan de keurmerk criteria ‘s voldoet, is volledig uitbesteed aan het keurmerkinstituut. Dit keurmerkinstituut zorgt voor de audits, geeft advies, zorgt voor de uitvoering en erkenning t.a.v. van het NVVBS Keurmerk en de certificering. Hiermee wordt voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van enige vorm van belangenverstrengeling. Ook de controle bij de zorgprofessional of men blijvend volgens de keurmerk criteria ’s werkt, wordt door het keurmerkinstituut verzorgd door om de 2,5 jaar te controleren of de zorgprofessional nog aan alle eisen voldoet.

Aanleiding keurmerk

In 2012 heeft een aantal serieuze budgetcoaches in Nederland zich verenigd in de NVVBC, de Nederlandse Vereniging van budgetcoaches. Het doel van de NVVBC was en om gezamenlijk te werken aan kennisdeling, te werken naar een hoogwaardige dienstverlening en een betrouwbaar imago voor de sector.
In 2017 heeft er een heroriëntatie plaatsgevonden waar bij de merknaam is gewijzigd naar NVVBS, waarmee de doelgroep van leden gewijzigd is en schuldhulpverleners en inkomensbeheerders erbij zijn gekomen. Centraal in de oprichting en in de werkwijze van de NVVBS staat de gedragscode. Elk lid en keurmerk drager is gehouden aan die code, waarin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van zijn activiteiten. Aan de gedragscode is een heldere, goed functionerende klachtenregeling verbonden.

Van gedragscode naar keurmerk

De gedragscode functioneert uitstekend. Ongemerkt eigenlijk, want maar weinig mensen, bedrijven en instellingen weten van de gedragscode. Voor de NVVBS is dat reden geweest om de gedragscode om te zetten in een zichtbaar en transparant keurmerk.

Het keurmerk is samen met het keurmerkinstituut ontwikkeld. Er is bovendien veelvuldig contact geweest met de overheid, diverse consumentenorganisaties en andere partijen die op enigerlei wijze in contact staan met de NVVBS. Ook hun ervaringen en ideeën zijn in het keurmerk verwerkt.

Het keurmerk heeft twee facetten. Ten eerste zijn er de eisen en regels waar een zorgprofessional aan moet voldoen om het keurmerk te kunnen krijgen. Ten tweede is er het zichtbare keurmerk: het keurmerk logo. Door het keurmerk logo kan iedereen in één oogopslag zien dat een onderneming zorgprofessional voldoet aan strenge toetsingseisen. Kortom, het NVVBS keurmerk zorgt voor een stevig houvast voor zowel de consument als de professional waarbij kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan.